ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COGRAFYA FAKÜLTESİ TİYATRO BÖLÜMÜ OYUN ÇALIŞMALARINDA DANS UYGULAMALARI

Yasemin KALAÇ
1995 Tiyatro Ara  
nde her yıl öğrencilerin uygulama yapmasım sağlamak üzere bir veya iki oyun çalışılmaktadır. Bu oyun1ann seçiminde herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak, öğrencilerin çeşitli yeteneklerini geliştirecek türden oyunlar olmasına özen gösterilmektedir. Dans da özellikle oyunculuk bölüm~~deki öğrencilerin geliştirınesi gereken temel yeteneklerden birisidir. Ulkemiz Doğu ve Batı kaynaklı çeşitli kültürlerin yüzyıllarca kaynaştığı bir coğrafya üzerinde yeraldığından, dans türlerinin zenginliği yönünden
more » ... zenginliği yönünden kendimizi şanslı saymaktayız.
doi:10.1501/tad_0000000200 fatcat:zl7xwzxcffbtvmt3xyoamcuhgy