Poszerzenie puli genetycznej jęczmienia

Urszula Piechota, Paweł Czembor, Jerzy Czembor
2019 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin  
Przedstawiono badania nad określenie uwarunkowania genetycznego odporności na mączniaka prawdziwego czterech linii jęczmienia jarego. Badane linie wykazały odmienny profil reakcji na zastosowane izolaty, co wskazuje na obecność nowych nieznanych genów odporności. Wykazano że lokalne odmiany jęczmienia są potencjalnym źródłem efektywnej odporności.
doi:10.37317/biul-2019-0107 fatcat:psp7bzedczgahhl7cu2jotzfp4