Sättet att bygga fasader inom svensk polis. En analys av presenterad bild jämfört med verkligt utfall

Stefan Holgersson
2013 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab  
See abstract in article.
doi:10.7146/ntfk.v100i1.70125 fatcat:fanfydrkczhnxc7krce3uuoh4i