Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Almanın Mevduat Bankalarının Performansına Etkisi: BİST Örneği
Impact of Listing in Corporate Governance Index Upon the Performance of Depository Banks: A Case of BIST

Veysel KULA, Ender BAYKUT
2013 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
ÖZ Kurumsal yönetim bir şirketin beşeri ve finansal sermayeyi elde etmesine, daha yüksek performans göstermesine ve bu sayede uzun vadede hem topluma hem de paydaşlarına ekonomik değer yaratmasına olanak sağlayan kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar bütünüdür. Bu çalışmanın amacı, 2012-2017 yılları arasında hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören 9 bankanın kurumsal yönetim endeksinde yer almalarının finansal performanslarına etkisini ölçmektir. Bu amaçla 2017 yılı sonu itibariyle
more » ... u itibariyle BİST'de işlem gören ve 3'ü kurumsal yönetim endeksinde yer alan toplam 9 bankanın finansal tablolarından toplanan veriler kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. ABSTRACT Corporate governance is a set of laws, regulations, codes and practices that enable a company to achieve human and financial capital, to show higher performance and thus to create economic value for the society and its stakeholders in the long term. /0000-0001-6175-3397. Atıf: Gergin, B. ve Kıymetli Şen, İ. (2019). Kurumsal yönetim endeksinde yer almanın bankaların performansına etkisi: Borsa İstanbul'da bir araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21 (4), 956-978. http://dx.doi.org/ 10.31460/mbdd.562606. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Aralık 2019; 21(4); 956-978 Araştırma Makalesi/ Research Article Burcu Gergin -İlker Kıymetli Şen 957 2019/4 statements of 9 banks that are traded on the BIST as of the end of 2017 and 3 of them are included in the corporate governance index.
doi:10.5578/jss.7204 fatcat:hg7yvhuf6rdt3ec4zpn4irhbl4