ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПОПУЛЯЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МІКРОБІОТИ ВМІСТУ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ ПАЗУХ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ СИНУЇТ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-ГО ТИПУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЯЖКОСТІ ЙОГО ПЕРЕБІГУ

О.О. Мазур, О.Г. Плаксивий, І.В. Калуцький, К.І. Яковець
2016 Bukovinian Medical Herald  
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці Резюме. Проведено мікробіологічне обстеження 97 зразків вмісту порожнини верхньощелепних пазух. Основну групу склали 50 хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт (ХГВС) із цукровим діабетом (ЦД) 1-го типу віком 15-54 роки. Серед хворих основної групи ендокринологи встановили в 11 осіб перебіг цукрового діабету 1-го типу середньої тяжкості, у 39тяжкий ступінь перебігу. Контрольну групу
more » ... Контрольну групу склали 47 практично здорових осіб. У хворих на ХГВС із ЦД 1-го типу середньої тяжкості у вмісті гайморових пазух кількість лактобацил зменшується на 52,75 %, S. salivarius -на 56,05 %, S. sanguis -на 86,17 %, S. mitis -на 45,33 %, M. luteus -на 24,10 %. На фоні зниження в біотопі кількості автохтонних облігатних анаеробних та аеробних бактерій зростає кількість умовно-патогенних бактерій роду Prevotella на 63,2 %, Bacteroides -на 13,60 %, Fusobacterium -на 59,33 %, а також S.pyogenes -на 25,50 %, і патогенних для біотопу H. influenzae -на 47,71 %, M. catarrhalis -на 61,77 %. Бактерії, що контамінують вміст гайморових пазух (S. pneumoniae, E. coli) досяють помірного (E. coli) і високого (S. pneumoniae) популяційного рівня. Домінуюча роль у мікроекологічній системі порожнини верхньощелепної пазухи хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу середньої тяжкості перебігу на
doi:10.24061/2413-0737.xx.3.79.2016.145 fatcat:vhmh5c76fncflj6loeilgqqkui