EKTOPARAZITI RIBA IZ JEZERA GRADINA, BOSNA I HERCEGOVINA

B. Ćulibrik, B. Bilbija, Z. Nedić, V. Nikolić
2018 ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
Tokom proljeća, ljeta i jeseni 2015. provedena je ektoparazitološka studija naribama jezera Gradina, u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj studije bio je otkriti kojeektoparazitske vrste parazitiraju na ribama jezera Gradina. Sekundarni cilj bio jeobjasniti sezonsku dinamiku infestiranosti i intenziteta infestiranosti riba tokomistraživanog perioda. U ukupnom ihtiouzorku od 64 jedinke, determinisano je 5 vrstariba: Alburnus alburnus, Rutilus rutilus, Carassius gibelio, Lepomis gibossus i
more » ... gibossus i Abramisbrama. U studiji je determinisano i nekoliko vrsta ektoparazita: Trichodina sp.,Ichthyophthirius multifiliis, Chilodonella sp., Apiosoma sp. i dvije jedinke iz grupeMonogenea. Rezultati istraživanja pokazali su da su najveće vrijednosti infestiranostibile tokom proljeća i ljeta vrstama Trichodina sp. i Ichthyophthirius multifiliis dok jeu jesenskom periodu intenzitet infestiranosti imao niže vrijednosti.
doi:10.7251/vetj1601011c fatcat:u7mhhwxkzrbnnhicgauu52witq