Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek

Hülya Kök, Satı Demir
2017 Cukurova Medical Journal  
doi:10.17826/cumj.340622 fatcat:hovgnk7yfzfyrjqdy6qwooaibm