Social basis of subjectivity: precariousness as an ontological characteristic

2018 Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V. N. Karazіna. Serіâ Teorіâ kul'turi і fіlosofіâ nauki  
Харківський національний університет радіоелектроніки, канд. філос. наук, доц. каф. философии СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ СУБ'ЄКТИВНОСТІ: ПРЕКАРНІСТЬ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Невизначеність, відсутність впевненості в завтрашньому дні, невизнаність є онтологічними характеристиками положення людини в сучасному світі. Вразливість та нестабільність, які обумовлені соціальними процесами, складають сутність поняття прекарності (Д. Батлер). Суттєвою рисою прекарності є її соціальний стан. Принципова
more » ... Принципова соціальність людини передбачає значущу роль зовнішньої підтримки для забезпечення життя. Недосконалість, незавершеність, онтологічна крихкість людини починається з її тіла. Сконцентрована в соціальному тілі індивіда прекарність є своєрідним татуюванням, яке влада наносить на індивіда, задаючи рамки його існування. Розуміння прекарності життя людини в світі через конститутивну соціальність її тіла ставить під сумнів поняття ідентичності. Особистісні пошуки ідентичності приречені на невдачу насамперед тому, що не індивід відповідає за власне існування. Прекарність має характер універсальності, вона виправдовує необхідність визнання права іншого на життя, тому вона є тим моральним принципом, який може задати основу спільного існування. Ключові слова: прекарність, прекарітет, соціальне тіло, ідентичність. Н.Н. Дашенкова СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОСТИ: ПРЕКАРНОСТЬ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Неопределенность, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, непризнанность являются онтологическими характеристиками положения человека в современном мире. Уязвимость и нестабильность, обусловленные социальными процессами, составляют сущность понятия прекарности (Д. Батлер). Существенной чертой прекарности является ее социальный статус. Принципиальная социальность человека предусматривает значительную роль внешней поддержки для обеспечения жизни. Несовершенность, назавершенность, онтологическая хрупкость человека прежде всего запечатлена на его теле. Сконцентрированная в социальном теле индивида прекарность есть своеобразной татуировкой, которую власть наносит на индивида, задавая рамки его существования.
doi:10.26565/2306-6687-2018-58-14 fatcat:3rpjdy4fqfgz3c2rk4kwwc2ufm