Vertigonun medikal tedavisi

Serkan Tursun, Gökçe Şimşek, Nuray Bayar Muluk
2017 Turkish journal of clinics and laboratory  
Derleme ÖZ Vertigo (baş dönmesi), sadece kulak burun boğaz değil, aile hekimliği pratiğinde de sık rastlanan bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Etyolojisinde çok çeşitli hastalıkların bulunduğu bu patolojinin kesin tanısı her zaman mümkün olamamaktadır. Tedavide öncelikli amaç, akut vertigo atağı ile gelen hastanın semptomlarının azaltılması olmalıdır. Vertigonun medikal tedavisinin anlatılacağı bu bölümde ülkemizdeki mevcut ilaçlar ve tedavi dozlarından da bahsedilecektir. ABSTRACT UVertigo
more » ... (dizziness), constitutes a common group of diseases not only in the practice of otolaryngology, also in the practice of family physicians. There are various diseases in the etiology of this pathology and definitive diagnosis is not always possible. The primary objective in the treatment should be reduction of symptoms in the patients with acute attacks of vertigo. In this section, medical treatment of vertigo will be described with mentioning of the current medications and their therapeutic doses available dosage in our country.
doi:10.18663/tjcl.298255 fatcat:3ix6funrb5bhlishc2jcfaa2xm