Přehled aktuální judikatury 2/2018

Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Tereza Novotná, Jan Zibner, Veronika Žolnerčíková
2018 Revue pro právo a technologie  
Egill Einarsson, veřejně známý islandský komik, spisovatel a novinář, byl na podzim 2011 obviněn, že se dopustil znásilnění. Státní zástupce vyšetřování zastavil pro nedostatek důkazů. V říjnu 2012 vyšel s Einarssonem rozhovor v celostátním magazínu, ve kterém se provokativně vyjadřoval k celé kauze. Ve stejný den zveřejnila na síti Instagram osoba X Einarssonovu upravenou fotografii s nápisem "Fuck you rapist bastard". X se mylně domníval, že obrázek je neveřejný, a následně jej publikovaly
more » ... jej publikovaly noviny Vísir. 1 Einarsson po X neúspěšně požadoval, aby fotografii z účtu odstranil, omluvil se a zaplatil sankci za zásah do osobnostních práv. Einarssonovu žalobu Obvodní soud v Reykjavíku zamítl s odkazem na povahu veřejné debaty a toho, že žalobce je veřejně známá osoba, a navíc se k dané věci nevybíravě vyjadřoval. 2 Tento závěr potvrdil Nejvyšší soud. Einarsson se proto obrátil na ESLP. Tvrdil, že Island nedokázal dostatečně ochránit jeho právo na soukromí ve smyslu čl. 8 Úmluvy, protože po rozsudku Nejvyššího soudu ho teď každý může označovat za sexuálního nási-1 Body 9-10 anotovaného rozhodnutí. 2 Bod 13 anotovaného rozhodnutí. 65 18/2018 Revue pro právo a technologie ROČ. 9 lníka, ačkoli žádný takový trestný čin nespáchal. 3 ESLP se zabýval otázkou, zda v daném případě došlo k zachování rovnováhy mezi právy chráněnými čl. 8 a čl. 10 Úmluvy. ESLP s odkazem na svoji předchozí rozhodovací činnost (zejména případy Axel Springer a Von Hannover II) vycházel ze základních kritérií pro poměřování střetu práv chráněných čl. 8 a čl. 10. Nejprve hodnotil a konstatoval veřejnou známost Einarssona a jeho aktivní zapojení v debatě o sexuálním násilí, která byla jeho soudním procesem značně podnícena, a ve které dále dobrovolně vystupoval. 4 Stejně tak ESLP souhlasil s hodnocením, že napadená zveřejněná informace mohla být legitimní součástí této veřejné debaty. 5 K formě publikace ESLP připomněl své předchozí rozhodnutí Delfi AS a konstatoval, že informace publikovaná online může mít větší dopad a důsledky než informace publikovaná tiskem. 6 Povahou publikace prostřednictvím sociální sítě se soud více nezabýval. Klíčovým bodem případu se stalo rozlišení mezi faktickým tvrzením a hodnotovým soudem. Zatímco národní soudy považovaly napadené tvrzení za hodnotový soud, ESLP jej určil za faktické tvrzení, a to zejména s odkazem na časovou blízkost jeho publikace od ukončení trestního řízení. 7 Vzhledem k výše uvedenému ESLP konstatoval porušení čl. 8 Úmluvy. 3 Bod 25 anotovaného rozhodnutí. 4 Body 43-44 anotovaného rozhodnutí. 5 Bod 45 anotovaného rozhodnutí. 6 Bod 46 anotovaného rozhodnutí. 7 Bod 51 anotovaného rozhodnutí. Revue pro právo a technologie ROČ. 9 že užívání tohoto názvu je v rozporu s nařízením č. 110/2008 9 110 Body 33 a násl. anotovaného rozhodnutí. 111 Bod 38 anotovaného rozhodnutí. 112 Body 39 a násl. anotovaného rozhodnutí. 113 Bod 46 anotovaného rozhodnutí.
doi:10.5817/rpt2018-2-4 fatcat:7cqrjkdi7bd2hkbl7hns6c443q