(2-amino-5-nitrofenil)-(2-klorofenil)methanon'un Yapısal, Titreşimsel, Magnetik ve Elektronik Karakterizasyonu

Nuri Öztürk
2019 Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
ve elektronik özellikleri (UV-Vis. (Ultraviyole ve Görünür ışık), HOMO-LUMO (En yüksek dolu moleküler orbital-En düşük boş moleküler orbital) ve MEP (Moleküler Elektrostatik Potansiyel)) teorik olarak çalışıldı. Temel haldeki moleküler geometri parametreleri, titreşim frekansları, magnetik ve elektronik özellikleri literatürden elde edilen deneysel veriler ile karşılaştırmak için DFT/B3LYP metodu ile 6-311++G(d,p) baz setinde hesaplandı. Titreşim dalga sayılarının atamaları VEDA 4 programı
more » ... EDA 4 programı kullanılarak potansiyel enerji dağılım analiziyle (PED) yapıldı. Bunun yanında, (2-amino-5-nitrofenil)-(2klorofenil)methanon'un HOMO-LUMO analizleri ve moleküler elektrostatik potansiyel yüzeyi (MEP), elektronik geçişleri ve moleküldeki etkileşim bölgelerini belirlemek için çalışıldı. Anahtar Kelimeler: (2-amino-5-nitrofenil)-(2-klorofenil)methanon, DFT/B3LYP, Titreşim Spektroskopisi, NMR, UV-Vis. Abstract The analyses of molecular structure, vibrational wavenumbers, proton and carbon NMR chemical shifts and electronic properties (UV-Vis., HOMO-LUMO and MEP) of (2-amino-5-nitrophenyl)-(2chlorophenyl)methanone (C13H9ClN2O3) have been studied theoretically. The molecular geometry parameters, vibrational frequencies, magnetic and electronic properties have been computed by using DFT/B3LYP with the 6-311++G(d,p) basis set in the ground state to compare the experimental data obtained from the literature. The assignments of the vibrational wavenumbers have been performed by potential energy distribution (PED) analysis by using VEDA 4 software. Additionally, HOMO-LUMO analyses and molecular electrostatic potential (MEP) surface of (2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorophenyl)methanone have been studied to clarify electronic transitions and interaction sites in the molecule.
doi:10.18185/erzifbed.549466 fatcat:vprpopxty5dmnof6uovzjrpgra