Muzułmańskie echa wizyty Hadży Seraji Szapszała w Jugosławii w 1936 roku

Mariusz Pawelec
2016 Almanach Karaimski  
Latem 1936 r. Hadży Seraja Chan Szapszał odbył wycieczkę naukową do Belgradu i Sarajewa w towarzystwie grupy studentów orientalistyki z Wilna. Wizyta ta odbiła się echem w środowiskach muzułmańskich Polski i Jugosławii. Fetih Bajraktarewić oraz Mehmed Handžić, dwaj wybitni przedstawiciele muzułmanów w Jugosławii, zabrali publicznie głos o religii karaimskiej usytuowanej pomiędzy judaizmem a islamem. Podkreślili oni również ważną rolę Szapszała jako duchowego przywódcy, orientalisty i kolekcjonera.
more » ... alisty i kolekcjonera.
doi:10.33229/ak.2016.05.05 fatcat:tsfgj7qd7vc6lhtczf55azjao4