Trauma zobrazowana

Katarzyna Szewczyk-Haake
2019 Porównania  
Katarzyna Szewczyk-Haake Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Trauma zobrazowana Stankowska, Agata. Ikona i trauma. Pytania o "obraz prawdziwy" w liryce i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku. Kraków: Universitas, 2019. 294 s. Po ukazaniu się książki Ikonoklazm i ikonofilia. Między historią a współczesnością (red. A. Stankowska, M. Telicki, Poznań, Wydawnictwo PTPN 2016), w której tytułowe pojęcia objawiły swą operatywność w kontekście kultury nowoczesnej, można było mieć nadzieję na
more » ... ło mieć nadzieję na rozwinięcie badawczej refleksji nad prezentowaną w niej problematyką. Najnowsza książka Agaty Stankowskiej Ikona i trauma. Pytania o "obraz prawdziwy" w liryce i sztuce polskiej drugiej połowy XX wieku (Universitas, Kraków 2019) kontynuuje zamiar powzięty we wcześniejszym tomie zbiorowym. Doprecyzowuje zarazem metodologiczne ramy interdyscyplinarnych poszukiwań, w polu których poruszać się powinien tropiciel ikonofilii i ikonoklazmu w dziełach nowoczesnych, a także -za sprawą przemyślanego doboru artystów stanowiących przedmiot uwagi -potwierdza istotny pożytek, jaki z wykorzystania tych pojęć płynąć może dla kulturowo i antropologicznie zorientowanego literaturoznawstwa. Wśród głównych bohaterów książki Stankowskiej pojawiają się Tadeusz Różewicz, Ewa Kuryluk, Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Stanisław Czycz. Analizując dokonania artystów, tworzących w ramach (z wyjątkiem Kuryluk) pewnej wspólnoty doświadczeń pokoleniowych oraz połączonych ze sobą nicią osobistych znajomości, autorka rozważa różnorodne związki twórczości
doi:10.14746/por.2019.2.20 fatcat:tanv4xiizbefnlnkmfu54fhi3a