PİGMENTE VİLLONODÜLER SİNOVİT TEDAVİSİNDE KLİNİK SONUÇLARIMIZ

YILDIZ Yusuf;ALTAY
2001 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
ÖZET Pigmente villonodüler sinovit; eklem, fasya, bursa ve tendon gibi yapıları çevreleyen sinovyal dokunun, benign, ileri derecede proliferasyon gösteren, nedeni hala tam aydınlatılmamış bir hastalığıdır. Genellikle tek eklem tutulumu görülür. En sık diz ekleminde rastlanılır. Lokal ya da yaygın olmak üzere iki tip altında incelenir. Tedavide total eksizyon uygulanır. Bu çalışmada; Mayıs 1988-Haziran 2000 tarihleri arasında, kliniğimizde yaygın pigmente vilonodüler sinovit tanısı ile ameliyat
more » ... anısı ile ameliyat edilen 21 hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. İkisi ayak bileği ve biri kalça olmak üzere toplam üç hastada (%14,3) nüks ile karşılaşıldı. Anahtar Kelimeler: Pigmente villonodüler sinovit, sinovektomi, sonuçlar SUMMARY SURGİCAL TREATMENT OF PİGMENTED VIL-LONODULAR SYNOVİTİS Pigmented villonodular synovitis is a disorder of unknown etiology involving synovial proliferation of the joints, fascia, bursae, and tendon sheets. İt generally affects a single joint, most commonly the knee , and occurs in two forms, local and diffuse. Local excision is the Standard treatment. This retrospective report presents the surgical results of 21 patients diagnosed and treated for pigmented villonodular synovitis betvveen May 1988-June 2000. Among the 21 patients in our series, only three (14.3%) had recurrences -two in the ankle and one in the hip.
doi:10.1501/tipfak_0000000267 fatcat:jlduq3cvwfe3ba4dggrf6kewla