TÛSÎ'NİN BİRİ KELAMCI DİĞERİ FİLOZOF OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞR ANLAYIŞI

Zübeyir Bulut
2017 KELAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  
doi:10.18317/kader.318409 fatcat:m3rms4hrqvf2pft4mhg7pey3rm