Recruiting Staff in the Age of Digitalization
Рекрутинг персоналу в епоху діджиталізації

T. V. Vonberg, Kyiv National Economic University named after V. Hetman, A. A. Holovko, Kyiv National Economic University named after V. Hetman
2020 Bìznes Inform  
ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ 313 БІЗНЕСІНФОРМ № 6 '2020 www.business-inform.net УДК 005.953 JEL: M12; M51; M59 РЕКРУТИНГ ПЕРСОНАЛУ В ЕПОХУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 2020 ВОНБЕРГ Т. В., ГОЛОВКО А. А. УДК 005.953 JEL: M12; M51; M59 Вонберг Т. В., Головко А. А. Рекрутинг персоналу в епоху діджиталізації Метою статті є дослідження digital-можливостей у царині рекрутингу персоналу за сучасних умов функціонування економіки. Обґрунтована актуальність переходу на сучасні методи, які застосовуються при
more » ... овуються при digital-можливостях. Доведено, що галузь digital-рекрутингу є недостатньо висвітленою в наукових джерелах, звідки, як результат, -низька обізнаність фахівців у цій сфері. Через це знижується рівень використання сучасних інструментів. Зазначено, що українські компанії зазвичай використовують вже стандартизовані елементи діджиталізації -пошук кандидатів на джоб-сайтах, розміщення оголошень про вакансії в соціальних мережах тощо. Розглянуто та охарактеризовано ключові трендові напрями digital-рекрутингу, зокрема: використання штучного інтелекту та роботів; автоматизація процесів; використання агрегації та уберизації; використання соціальних мереж; альтернативні способи залучення кандидатів; застосування HR-аналітики. Виходячи з оцінки вже існуючих і задіяних цифрових можливостей більшості типових українських компаній запропоновано ряд заходів для модернізації процесу рекрутингу та підвищення прибутку компаній: розробка хмарної мережі; запуск власної ATS-системи; збільшення рівня використання таргетованої реклами в соціальних мережах та ліквідація низько ефективних джерел реклами вакансій; автоматизація та контроль статистичної інформації; запуск власного HR-боту. Пропонована програма заходів щодо вдосконалення рекрутингу персоналу з урахуванням трендових напрямів digital-рекрутингу допоможе значно економити час роботи рекрутера на кожному етапі, що в майбутньому суттєво відобразиться на всіх показниках результативності компаній. Доведено, що компаніям необхідно розширювати свої горизонти діджиталізації, адже без цього вони можуть поступитися позиціями на ринку. Використання digital-інструментів дозволить рекрутерам максимально швидко охопити ринок та активно взаємодіяти з кандидатами. Ключові слова: digital-рекрутинг, digital-інструменти, діджиталізація, соціальні мережі, ATS-система, таргетована реклама, job-сайти.
doi:10.32983/2222-4459-2020-6-313-318 fatcat:kqnx6e4qp5c3pp2zx2ijgqdakq