نیازسنجی آموزش دانش و مهارت کارآفرینی در رشته‏ های علوم انسانی

سعید صفری, مهدی سمیع ‏زاده
2012 Fanāvarī-i āmūzish  
این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت آموزش کارآفرینی و نیازسنجی آموزشکارآفرینی دررشته‌های علوم انسانی با توزیع 97 پرسشنامه بین دانشجویان و 36 پرسشنامه بین استادان انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‏دهد تقریباً در همه رشته‏های علوم انسانی دانشگاه ، وضعیت آموزش کارآفرینی چه از دید دانشجویان و چه از دید استادان دارای وضعیت نامناسبی است. در حقیقت مواد، محتوا و برنامه‏های فرعی علمی آموزشی و حتی شیوه‏های تدریس در رشته‏های علوم انسانی در انتقال مفاهیم کارآفرینی و کسب‏وکار به دانشجویان وضعیت مناسبی ندارند.
more » ... ت مناسبی ندارند. همچنین از نظر استادان رشته‏های علوم انسانی دانشگاه، گنجاندن موضوعات آموزشی چون: مبانی کسب‏وکار، طرح کسب‏وکار، ارتباطات، مدیریت و سازمان، قوانین و مقررات حقوقی و تجاری، حسابداری، مدیریت مالی، کسب‏وکار الکترونیک، تأسیس کسب‏وکار، بازاریابی، مدیریت استراتژیک، کسب‏وکار بین‏الملل، مهارت‏های کارآفرینی، به عنوان یک واحد علمی-آموزشی در واحدهای درسی دانشجویان، برای گسترش دانش و مهارت کارآفرینی و افزایش آگاهی کارآفرینانه دانشجویان لازم است.
doi:10.22061/tej.2012.198 doaj:00d6032fc1e14fb18cb861a2840a8a34 fatcat:wduyatpjx5e6xpnuk7zatfneo4