Determination of energy efficiency barriers taxonomy in socio-economic model of Ukraine

Liliia Bilous
2020 Technology Audit and Production Reserves  
Об'єктом дослідження є соціально-економічна модель України в розрізі енергоефективних чинників впливу. Одним з найбільш проблемних місць є виявлення, ідентифікація бар'єрів енергоефективності та їх мінімізація. Процес впровадження енергоефективних технологій пов'язаний зі складністю та тривалістю просування на ринку, та досить високою їх вартістю, та гальмується цілим рядом перешкод, бар'єрів енергоефективності. Проведено аналіз сучасного стану соціально-економічної системи України. Визначено
more » ... країни. Визначено основні характеристики бар'єрів енергоефективності соціально-технічної системи у співвідношенні до вже виявлених у зарубіжних системах, ідентифіковано нову групу бар'єрів розриву енергоефективності. Впровадження таксономії бар'єрів енергоефективності, їх ідентифікація в кожному індивідуальному проекті впровадження енергоефективних технологій покращує їх просування та підвищує економічний ефект цих технологій. В ході дослідження використовувалися абстрактно-логістичний та порівняльно-статистичний аналіз для дослідження теорії й практики теорії бар'єрів енергозбереження у світі та в Україні, а також для виявлення перспектив подолання бар'єрів. Визначено сукупність критеріїв, що формують бар'єри енергоефективності для України. Ці етапи передбачають проведення системно-структурного аналізу для визначення наявності бар'єрів енергоефективності, а також описання їх прояву. Крім того, ті бар'єри, що наявні у соціально-економічній моделі країни, але не описані у основній теорії, були структуровані та описані. Для реалізацій цих етапів було адаптовано базову структуру бар'єрів енергоефективності в українську соціально-економічну модель, а також виведено групу бар'єрів, властивих для України. Завдяки цьому в українську наукову літературу та поняття ділового обороту було введено термінологію «таксономія бар'єрів енергоефективності», що до цього використовувалося лише закордонними вченими. Ключові слова: бар'єри енергетичної ефективності, таксономія бар'єрів, розрив енергоефективності, впровадження теорії розриву енергоефективності.
doi:10.15587/2706-5448.2020.206682 fatcat:473jfv2k4ngidhyev3y6n5a3be