Ирена Стефановић – библиотекар Универзитетске библиотеке у Београду / Irena Stefanović – Librarian in the University Library of Belgrade

Анђела Стошић
2019 Zenodo  
У раду jе представљен и анализиран професионални допринос др Ирене Стефановић, рођене Фекете (1908–1990), која је највећи део радног века провела као библиотекар у Универзитетској библиотеци у Београду. Каријеру у овој установи И. Стефановић је започела 1932. године као волонтер, а 20 година касније постала је шеф одељења обраде књига. Најзаслужнија је за успостављање општег стручног каталога и организовање стручних семинара у Библиотеци након Другог светског рата. Ирена Стефановић је била
more » ... ановић је била активан члан Друштва библиотекара НР Србије, потпредседник, а затим председник Секције за научне библиотеке, члан уређивачког одбора часописа Библиотекар и аутор бројних стручних радова у овом часопису. Израдила је Основна упутства за рад у специјалним библиотекама (1955), а забележено је и њено учешће у изради Правила за каталогизацију 1957. године. Ирена Стефановић има несумњиво значајан удео у развоју тада још увек младе библиотекарске струке у Србији. Уз посао библиотекара, бавила се превођењем књижевних дела са немачког и мађарског језика. By the beginning of World War II, in all of Yugoslavia there were only about thirty expert librarians, i.e. the librarians who have passed the professional exam, and this period is often referred to as the first stage of the development of the library profession in Serbia. Irena Stefanović, born Fekete (1908–1990) was among the few abovementioned experts: she is one of the first highly educated women to be employed in a library in Serbia during the interwar period, and is also among the few female librarians in Yugoslavia holding a Ph.D. The paper presents and analyzes the professional contribution of Irena Stefanović, Ph.D., who spent nearly 25 years working in the Belgrade University Library. She began her career in this library in 1932, as a volunteer. Twenty years later, she became the head of the book processing department. Irena Stefanović is the most responsible for establishing a general classified catalogue, and for organizing professional seminars in [...]
doi:10.5281/zenodo.3590081 fatcat:uol5cmws55f2bgbj7354pgpwtu