Development trends of advanced academic training in Ukraine
Тенденції розвитку форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні

V. Hladush, Educational and scientific institute оf management and psychology SIHE «University of Educational Management». Kyiv, Ukraine
2019 Bulletin of Postgraduate Education (Series «Educational sciences»)  
Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
doi:10.32405/2218-7650-9(38)-10-31 fatcat:tolvodyqlbh77jdkqgskirj3be