ОПТИМІЗАЦІЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ ПАЦІЄНТІВ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА НАДАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА

N. O. Terenda
2017 Vіsnik Naukovih Doslіdžen'  
Одним з визначальних факторів здоров'я людини є стиль життя. На жаль, багато пацієнтів не дотримується рекомендацій лікарів щодо усунення факторів ризику (ФР) розвитку серцево-судинної патології. Аналіз даних Національного дослідження стану здоров'я та харчування населення (The National Health and Nutrition Examination Survey, III, США ) продемонстрував низький рівень дотримання рекомендацій Американської асоціації серця з профілактики серцево-судинних захворювань (СС З).Мета дослідження –
more » ... дослідження – адаптація "моделі 5А" у пацієнтів із ФР розвитку інфаркту міокарда (ІМ).Матеріали і методи. У дослідженні використано дані з медичних карт стаціонарного хворого 288 пацієнтів з ІМ. Використано методи: викопіювання даних, статистичний, аналітичний.Результати досліджень та їх обговорення. У дослідженні акцентовано увагу на такому факторі ризику розвитку інфаркту міокарда, як гіпертонічна хвороба. Запропоновано модель профілактики та надання інтенсивної медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда. Одним із елементів цієї моделі показано адаптовану "модель 5А" для запобігання розвитку інфаркту міокарда у пацієнтів із наявною гіпертонічною хворобою.Висновки. "Модель 5А", яку ми запропонували для консультування щодо зміни поведінки пацієнтів з наявною гіпертонічною хворобою (ГХ), як фактором ризику (ФР) розвитку ІМ, дозволить підвищити відповідальність пацієнта за стан свого здоров'я та забезпечити їх ранню госпіталізацію у лікувально-профілактичні заклади.
doi:10.11603/2415-8798.2017.3.7990 fatcat:45qgntrghrg7rfckao6lsckbw4