Bir Değer Yargısı Olarak 'Vakar' ve 'Kibir' Bağlamında Güray Süngü'nün 'Kibir' Adlı Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlemesi

Mehmet Hilmi Uçan
2018 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
doi:10.32709/akusosbil.408892 fatcat:b2qgoldm6naepeucihasfjzhfe