Henryka Ilgiewicz, Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912–1939) oraz towarzystwa ją popierające, Toruń 2015, ss. 342

Włodzimierz Kaczorowski
2016 Opolskie Studia Administracyjno-Prawne  
Artykuł recenzyjny
doi:10.25167/osap.1582 fatcat:ix7avfumt5ghpklbkkuipyo6ge