Μετεκλογική ανάλυση των εκλογικών αναμετρήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων την περίοδο 2006-2015

Δημήτριος Βασιλείου Λαμπρινίδης
2018
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του «ΠΜΣ» του τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, με σκοπό τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διακυβέρνηση, εκπονήθηκε η συγκεκριμένη επιστημονική, ερευνητική, διπλωματική εργασία, με θέμα την «Μετεκλογική Ανάλυση των εκλογικών αναμετρήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ), για την περίοδο «2006-2015». Η πραγμάτευση επί του ζητήματος, που ασχολείται αποκλειστικά με την «ΠΙΝ», αρχίζει με τις τελευταίες Νομαρχιακές εκλογές που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, το
more » ... 06, με το «Σχέδιο Καποδίστριας» και συνεχίζεται ιστορικά και χρονολογικά για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν στην Περιφέρεια που ερευνάται και συγκεκριμένα για όλες τις μετέπειτα Εθνικές εκλογές και Ευρωεκλογές, αλλά προφανώς και τις Περιφερειακές με το νέο πρόγραμμα Καλλικράτης, μέχρι και το 2015. Η κάθε ενότητα της εργασίας, μέχρι συγκεκριμένα και τη 12η, αποτελεί μία διακριτή ανάλυση της εκάστοτε εκλογικής αναμέτρησης. Σε αυτή την ανάλυση, μπορεί κάποιος να γνωρίσει τους υποψηφίους των εκλογών και τα αποτελέσματα τους και να τα συγκρίνει με τα συγκεντρωτικά, κομματικά αποτελέσματα της Επικράτειας. Επιπροσθέτως, εμπεριέχεται αναφορά στα προεκλογικά προγράμματα και στα πεπραγμένα των εκλεγμένων υποψηφίων, καθώς και στα ζητήματα που απασχόλησαν τοπικά την κοινωνία και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επιλογή ψήφου. Ακόμη, με τη χρήση του ενδεικτικού πίνακα μορφής excel που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας του κ. Θεόδωρου Χατζηπαντελή, με τίτλο "Τhe study of political competition. The case of candidates", διακρίνεται μια προσπάθεια να διαφανούν τα χαρακτηριστικά των εκάστοτε υποψηφίων επικεφαλής των ψηφοδελτίων, με τη βοήθεια 15 μεταβλητών, για τις Νομαρχιακές και Περιφερειακές εκλογές στα Ιόνια Νησιά, ενώ επίσης κατηγοριοποιούνται οι υποψήφιες παρατάξεις στους άξονες «Δεξιά-Αριστερά», «Εσωστρέφεια-Εξωστρέφεια» και «Φιλελευθερισμός-Αυταρχισμός», σύμφωνα με τις διακηρύξεις τους και τα πεπραγμένα τους. Τέλος, δεν θα μπορούσε να παραλείπεται σ' αυτή την ανάλυση, η ομαδοποίηση των εκλεγμένων υποψηφίων στις πε [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.299071 fatcat:yje2677e35gbzdvmjo6bavgrdq