Evaluation of the Lower Urinary Tract Symptoms and Erectile Dysfunction with Uroflowmetry, IPSS and IIEF Questioniares

Levent Verim, Asıf Yıldırım, Erol Peltekoğlu, Erem Kaan Başok, Sarp Korcan Keskin, Cengiz Çanakcı
2015 Journal of Urological Surgery  
What's known on the subject? and What does the study add? ÖZET objective This study was conducted to investigate the relationship between lower urinary tract symptoms (LUTS) and erectile dysfunction (ED) in aging men. The population of elderly men in Turkey has increased through last two decades. Therefore, problems of aging men had found growing scientific attention in our country. In this study, we investigated the association between LUTS and ED, while considering the other concomitant
more » ... r concomitant factors for ED, including severity of urinary symptoms according to uroflowmetric measurements. Materials and Methods A cross-sectional study was carried out with 213 consecutive male subjects. Age, blood analysis and uroflowmetry scores were evaluated. All patients completed the International Index of Erectile Function (IIEF) form and International Prostate Symptom Score (IPSS) (reflecting LUTS) questionnaires. Results The eligible patients with a mean age of 60.38±7.53 years were enrolled in this study. ED was reported in 66 (31%) patients according to IIEF scores. Severe prostate symptoms according to the IPPS scores were compatible with the severity of uroflowmetry measurements. Overall IPSS scores were significantly associated with ED (p<0.01). In addition, an association between the severity of ED and LUTS was observed (p<0.05). The mean quality of life assessment in the IPSS revealed a statistically significant difference between individuals with varying degrees of ED (p<0.01). Amaç Bu çalışma, toplumumuzda sayısı giderek artan yaşlanan erkeklerin alt üriner sistem semptomları (AÜSS) ile erektil disfonksiyonun (ED) ilişkisinin araştırılması hedeflenmektedir. gereç ve yöntem Burada, enine kesit çalışma ile 213 uygun erkek hasta incelenmiştir. Bütün hastalar, Uluslararası Erektil İşlev Formu (UEİF) ve Uluslararası Prostat Semptom Skor (UPSS) sorgulama formlarını doldurmuş, yaş, kan analizleri ve üroflovmetri ölçümleri kaydedilmiştir. Bulgular Hastaların ortalama yaşı 60,38±7,53 bulundu. ED, 66 (31%) hastada saptandı. Ağır UPSS sayıları ile üroflovmetri ölçümleri uyumlu bulundu. Genel olarak UPSS ile ED ağır ölçümleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0,01). Ayrıca ED ciddiyet artışı ile AÜSS ağırlığı ilişkili bulundu (p<0,05). UPSS'deki ortalama yaşam kalitesi (OYK) ölçümleri ile değişen oranlarda ED'i olan bireylerin kendi aralarında istatistiksel farklılık saptandı (p<0,01). Sonuç Toplumumuzda artan yaşla doğru orantılı olarak, ağır AÜSS bulguları ve seksüel fonksiyon herbiri bağımsız olarak diğerini etkileyen hastalık The aim of the present study was to emphasise the problems of Turkish geriatric patients and to carry a step forward their quality of life. ABSTRACT ÖZET conclusion The relationship between increasing LUTS severity and sexual dysfunction is independent of the impact of comorbid conditions and increasing age. Sexual history and therapeutic management of ED are important in aging men for better quality of life. Key Words Erectile dysfunction, lower urinary tract symptoms, quality of life, uroflowmetry durumlarıdır. Cinsel öykü alınması ve varsa ED tedavisi yaşlanan erkeğin yaşam kalitesini arttırmada önemlidir. Anahtar Kelimeler Erektil disfonksiyon, alt üriner sistem semptomları, yaşam kalitesi, üroflovmetri
doi:10.4274/jus.2015.272 fatcat:bvrhfw6tqbhtbnfjw6mztw4alq