GEOMETRİNİN RESİM SANATINA YANSIMALARI

Çiğdem İNCİ KUZU
2017 Journal of International Social Research  
Öz Matematik ve geometri toplumumuzun tüm kesimleri tarafından korkulan kavramlardır. Bunun sebeplerinden biri de kalıplaşmış yargılardır. Matematik nedir diye sorulduğunda çoğu kişi sayılardır der, pek azının aklına sanattır demek gelir, evet matematik sanattır yaşama sanatıdır. Bu çalışmada matematik ve geometrinin sayılardan ibaret olmadığı gösterilmiş, geometrinin resim sanatı üzerindeki yansımaları üzerinde durulmuş ve örnekler verilmiştir. Geometri öğretiminde matematiğin sanatsal yönünün
more » ... in sanatsal yönünün kullanılmasının faydalı olacağı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Geometri, Sanat, Resim. Abstract Mathematics and geometry are concepts that are frightened by all parts of our society. One of the reason is stereotyped judgments. When we ask what mathematics is, many say it's numbers, very few of them think it is art, yes it is the art, the art of living. In this study, it is shown that mathematics and geometry are not just numbers, and the reflections of geometry on the art of painting are emphasized and examples are given. It has been seen that the use of the artistic aspect of mathematics in teaching geometry would be beneficial.
doi:10.17719/jisr.2017.1572 fatcat:wmsnhfhun5hzrnyew3adgkqzoy