KARGANIN SİHİRBAZI: BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞE DOĞRU PAN-AFRİKANİST BİR YAKLAŞIM

Timuçin Buğra EDMAN
2020 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi  
Sayfa-Pages 17-30 Yazar(lar), herhangi bir çıkar çatışması beyan etmemiştir. Öz: Bu makale, Ngũgĩ wa Thiong'o'nun Eve Dönüş adlı eserinde ziyadesiyle ifade edilen kişisel acıları ve tecrübeleri yoluyla sömürgecilere karşı cengini ve Afrika edebiyatı üzerindeki etkisi ile Pan-Afrikanist teori aracılığıyla yine Thiong'o tarafından yazılan Karganın Sihirbazı üzerindeki izdüşümünü tasvir etmeyi amaçlamaktadır. Ngũgĩ büyülü gerçekçiliği hem Afrika sözlü geleneğine yönelik hem de Afrika ülkelerini
more » ... frika ülkelerini sözde geliştirme adı altında bu ülkelerden geriye kalan kültürü yok eden sömürgecilere karşı kullanmıştır. Ona göre, yerel dilin ve inançların yanı sıra kalıtsal kültürün korunması, Afrikalıların farklılıklarından bağımsız olarak direniş yaratmak için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bir gurbetçi olarak yaşamak olsun ya da olmasın, bütün Afrikalılar bu mücadeleye katılmalıdır. Bu yüzden, bu makale Thiong'o ve onun düşüncelerini Pan-Afrikanizm ve büyülü gerçekliğin bir araya gelerek ansiklopedik romanı Karganın Sihirbazı ve seçme makalelerinin bulunduğu Eve Dönüş eserleri analiz etmeyi hedeflemektedir. Abstract: This article seeks to analyse The Wizard of the Crow, by Ngũgĩ wa Thiong'o, through the Pan-Africanist theory and the author's impact on African literature. Moreover, the article highlights the writings of Ngũgĩ highlighting the struggle against the colonizers stated in his Homecoming. He utilizes magical realism as a nostalgia to African oral tradition. He also condemns the practices of colonizers that are designed to destroy what is left of the African tradition. According to Ngũgĩ, preserving the local language and beliefs, as well as the inherited culture, is a must in order to create resistance, regardless of the differences among Africans. All Africans, whether or not they are living as expatriates, should take part in this struggle. Therefore, this article seeks to display Ngũgĩ and his ideas in an amalgamation of Pan-Africanism and magical realism via an intense analysis of his encyclopaedic novel, Wizard of the Crow, as well as Homecoming, which includes his collected writings.
doi:10.46790/erzisosbil.542285 fatcat:vnnna3bs6rdetg3xsoywl7y2pu