A CLINICO-PATHOLOGIC STUDY ON CALVES EXPERIMENTALLY INFECTED WITH THEILERIA ANNULATA

ERTÜRK Erdoğan;LAIBLIN
1976 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
Theileria annulata Dschunkowsky ve Luhs 1904, Wenyon 1926-ile deneyselolarak enfekte edilen danalar üzerinde kliniko-patolo jik araştırma) Özet: Theileriose'un yıllarea görülmediği bir bölgede yetiştirilmiş, Holstein-Friesian ırkından, 7-8 aylık, dört erkek danaya, hastalık, daha önee Theileria annulata ile enfekte edilmiş H yalomma detri tum, Sehulze 1919 türü kenelerle deneysel olarak aktarılmışur. lnkübasyon devresi 9 -27 gün sürmüş ve ateşin yükselip 42.1 oC ye ulaştığı görülmüştür. Ölüme
more » ... örülmüştür. Ölüme kadar saptanabilen semptomlar şöyle özetlenebilir: Hastalığın klinik süresi 4-5~ün, parazitemi (12-.19 %), nabız dakikada 92-124, teneffüssayısı dakikada 48-76, lenf düğümlerinde genci yangılı şişme ve biyopsilerinde Koeh cisimciklerinin görülmesi, kan serumunda çok fazla miktarda üre toplanması (124-197 mg üre/IOO mg serum), hematokrit değerinin normal sınırlarda (i 8-28 %) kalmasına karşılık bütün mukoza ve konjunktivalarda derecesi değişen şiddette sarılık, takatsızlık, yem ve sudan kesilmeden sonra zamanla koma ve ölüm. Ölen veya deneme sonucu nekropsi için kesilenlerde bütün mukoza ve konjunktivalarda değişen derecelerde ikter; hemen hemen bütün baş, boyun, göğüs, karın ve ekstremitelerdeki yüzlek veya derin bütün lenf düğümlerinde yangılı şişkinlik ve etraflarındaki dokular içerisine sarı-yeşilimtrak renkli jelatinöz sıvı infiltrasyonları; seröz zarlarda sarılık yanında subseröz peteşiıml ve ekimotik kanarnalar; abomasum mukozasında pete~i ve ekimozlar ile yüzlek erozyon veya çapı 2 em yi aşabilen değişik şekillerde ve derinliği kas tabakalarina kadar varabilen boz-sarımtrak, ya da kanlı görünüşte nekroz odakları veya bunların yerlerinden dökülüp mukozanın daha da açılması sonucu ortaya çıkan geniş ülserler
doi:10.1501/vetfak_0000001234 fatcat:fyflykvjwvbt7dtqegta4rltga