ПИТАННЯ ЩОДО ЦІННІСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО МОТИВАЦІЮ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тетяна МЕЛЕНТЬЄВА
2020 Humanities science current issues  
Тетяна МЕЛЕНТЬЄВА, orcid.org/0000-0001-8876-3624 кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Національного фармацевтичного університету (Харків, Україна) Vjbcttdf27.5@gmail.com ПИТАННЯ ЩОДО ЦІННІСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО МОТИВАЦІЮ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У статті охарактеризовано дефініції понять «мотив», «мотивація», «інтерес», «цінність», «потреба», «стимул», «стимулювання праці» тощо. Аналізується сутність мотивації, її основні теорії та моделі, що формуються в сучасних теоріях
more » ... вління. Висвітлено, що потреба -це не кінцева, а похідна причина людських вчинків. У виникненні потреб, прагнень і бажань визначальну роль відіграє зовнішній світ. Він зумовлює поведінку людей не тільки безпосередньо, а й опосередковано -через складну мережу минулих вчинків, думок, почуттів, і не тільки своїх, але й інших людей. Крім того, інтерес спрямований не на предмет задоволення потреби безпосередньо, а на соціальні відносини, інститути, установи, від яких залежить розподіл предметів, цінностей, благ. Інтереси пов'язані з розподільними відносинами в суспільстві й відображають соціальне становище індивіда. П. Менцер зазначає, що ціннісне ставлення охоплює всі предмети людської діяльності, отже, цінності можуть розглядатися як «предметні цінності», тобто об'єкти ціннісного ставлення. Сама по собі цінність -це якась значущість об'єкта для суб'єкта. Як елемент структури особистості, ціннісні орієнтації становлять єдність думок, почуттів, установки на практичну поведінку. Ціннісні орієнтації -продукт зовнішнього впливу й індивідуального життєвого досвіду людини. У формуванні ціннісних орієнтацій бере участь весь минулий життєвий досвід індивіда. Психологічною основою його ціннісних орієнтацій є різноманітна структура потреб, інтересів, ідеалів, переконань, мотивів. Відповідно до цього цінності мають непостійний характер, відбувається процес зміни домінуючих цінностей особистості. Вони можуть змінюватися у процесі життєдіяльності, у процесі переходу з однієї вікової стадії в іншу. Саме цінності дозволяють провести аналіз соціально-психологічних життєвих планів і установок особистості. Є актуальним розгляд згаданих дефініцій і концепцій цінностей. Ключові слова: мотив, мотивація, інтерес, цінність.
doi:10.24919/2308-4863.5/27.204048 fatcat:cocpgghrbnd6zh2rq4ztb73xkq