Teacher-offered Forms of Support for Learners with Low Self-esteem and Suffering from Bullying

Asta Meškauskienė, Marijona Barkauskaitė
2015 Pedagogika  
1 Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Edukologijos katedra, Studentų g. 39, 08106 Vilnius, asta.meskauskiene@leu.lt. 2 Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Edukologijos katedra, Studentų g. 39, 08106 Vilnius, marijona.barkauskaite@leu.lt. Anotacija. Patyčių problema išlieka viena aktualiausių socialinių problemų Lietuvos mokyklose. Sukaupta kovos su patyčiomis patirtis įgalina tobulinti esamus, numatyti naujus patyčių problemos įveikimo
more » ... emos įveikimo būdus. Šio straipsnio tikslas -išsiaiškinanti, kokius paramos būdus taiko mokytojai žemos savigarbos ir patyčias patiriantiems paaugliams. Remiantis kokybiniame tyrime dalyvavusių mokytojų požiūriu, jog žemos savigarbos ir patyčias patiriančiam paaugliui veiksmingiausias paramos būdas yra mokyklos bendruomenės, klasės kolektyvinės atsakomybės ugdymas, taip pat ir kiekvieno, bendraujančio su žemos savigarbos bei patyčias patiriančiu paaugliu, asmeninės atsakomybės ugdymas. Esminiai žodžiai: patyčios, žema savigarba, paramos būdai. Įvadas Nuo 2006 m. reguliariai atliekamų nacionalinių ir pasaulinių tyrimų duomenys rodo, kad Lietuva pirmauja pagal patyčių paplitimą tarp skirtingo amžiaus grupių vaikų. 2006 m. 40 šalių atlikus Tarptautinę mokinių sveikatos ir gyvensenos studiją Health Behavior in School-aged Children, nustatyta, kad tarp berniukų patyčių paplitimas didžiausias yra Lietuvoje -45 proc., tarp mergaičių patyčių lygis taip pat buvo vienas didžiausių -beveik 36 proc. 2008 m. TNS Gallup atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvoje 22 proc. mokinių mokykloje patyrė fizinį smurtą, 65 proc. -kitų formų patyčias, o Pedagogika / 2015, t. 120, Nr. 4 professionals to improve the measures already taken and to foresee new methods in overcoming the problem. The purpose of the present article is to explore the teacher-offered forms of support for teenagers with low self-esteem and suffering from bullying. Methods and resources. The methods used in the study are research literature analysis and qualitative methods. The sample of the qualitative research comprises 86 teachers from schools of general secondary education, of different subjects, with different professional qualifications and experience, of different age groups. The teachers were asked to respond to half-structured questionnaires. Results. On the basis of the obtained data, it has been established that the most efficient forms of support for teenagers with low self-esteem and suffering from bullying were the ones involving the development of the sense of learner responsibility within school and class community (including the encouragement of empathy and tolerance, raising the awareness of human rights, creating the atmosphere of intolerance towards bullying, and initiating peer-support groups) as well as the enhancement of personal responsibility on the part of every individual who comes into contact with teenagers suffering from bullying (namely, peers, form tutor, social pedagogue, school psychologist, parents and others).
doi:10.15823/p.2015.043 fatcat:xksoekndfbbgdhbvmdvjxsivae