Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867–1951), red. M. Marynowski, J. Urban, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Przemyśl 2017, ss. 146

Przemysław Sołga
2019 Teologia i Człowiek  
doi:10.12775/ticz.2019.026 fatcat:kddj63jeszhvfbongmpixookra