Notes on the Andean Frog, Telmatobius culeus (Garman)

William Ray Allen
1922 Copeia  
doi:10.2307/1436304 fatcat:vkmhgrywzjfdpdn3gfhrlo5xwm