E-learning at the Silesian University from perspective of the course and e-teacher

sandra grabowska
2018 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja e-learningowej formy kształcenia studentów, ich oceny zdalnego nauczania oraz prezentacja spostrzeżeń e-nauczyciela. Opisywane w artykule doświadczenia opierają się na zajęciach, które były realizowane na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017 i były pierwszymi tego typu zajęciami dla studentów oraz wykładowcy. W opracowaniu przedstawiono nastroje i postawy studentów dotyczące kursów e-learningowych oraz uwagi dotyczące ich projektowania
more » ... e ich projektowania i prowadzenia. Słowa kluczowe: e-learning, e-nauczyciel. Abstract: The aim of the article is to present the e-learning form of students' education, their evaluation of remote teaching and the presentation of the e-teacher's insights. The experiences described in the article are based on classes that were carried out at the Silesian University of Technology in the academic year 2016/2017 and were the first classes of this type for students and lecturers. This study presents the students' moods and attitudes regarding e-learning courses as well as comments on their design and running.
doi:10.29119/1641-3466.2018.132.16 fatcat:5u7cfvizx5drbjurlnwf7hhntm