A Case of Hobnail Hemangioma

Ruken Alp, Aysin Kokturk, Iclal Gurses
2010 Turk Dermatoloji Dergisi  
Özet Hobnail (Kabara çivisi) hemanjiyom, genellikle genç veya orta yaşlı kadınlarda gözlenen, ekstremite veya gövdeye lokalize benin, soliter bir vasküler tümördür. Targetoid hemosiderotik hemanjiyoma olarak da adlandırılan nadir görülen bir tümördür. Yirmi dokuz yaşında bayan hasta sağ el 4. parmak lateralinde bir yıldır mevcut olan kırmızı-kahverengi papülü nedeni ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın lezyonundan alınan insizyonel biyopsi incelemesinde yüzeysel dermiste genişlemiş ve sayıca
more » ... nişlemiş ve sayıca artmış kan damarları, damarları döşeyen hobnail görünümünde endotel hücreleri ve derin dermiste lümenleri yarık benzeri damarlar izlendi. Endotel hücrelerin immünohistokimyasal analizinde CD31 ile pozitif boyanma gösterdiği gözlendi. Hastanın lezyonuna klinik görünüm ve histopatolojik bulgular ile "Hobnail hemanjiyom" tanısı kondu. Az rastlanan bu tablo, tipik özellikleriyle birlikte sunulmuştur. (Turk J Dermatol 2010; 4: 78-80) Abstract Hobnail hemangioma is a benign solitary vascular tumor, occurring usually in young or middle-aged people and located on extremities or trunk. This rarely seen tumor was known in the past as targetoid hemosiderotic hemangioma. A 29-year-old female patient , presented with a red-brown papule on the lateral aspect of fourth digit of her right hand, of one year duration. On histopathological examination of the lesion, increased and dilated vascular spaces in the upper dermis and narrower split form vascular spaces in the deeper parts of the dermis were observed. The endothelial cells lining the vascular spaces had a hobnail appearance. Immunohistochemical analysis showed that the endothelial cells were positive for CD31. The diagnosis of "Hobnail hemangioma" was made on consideration of the clinical and histopathological findings. We present this case because of its rarety in the literature. (Turk J Dermatol 2010; 4: 78-80)
doi:10.5152/tdd.2010.12 fatcat:z4yqbbpelfhcpovl3lmfn5rzqm