Review of the decision of the Constitutional Court on Inconsistency of the Law on Establishing Competences of the Autonomous Province of Vojvodina with the Constitution
Osvrt na odluku Ustavnog suda o nesaglasnosti Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine sa Ustavom

Dragomir Jankov
2014 Glasnik Advokatske komore Vojvodine  
Р А С П Р А В Е D r a g o m i r J a n k o v, advokat u Novom Sadu OSVRT NA ODLUKU USTAVNOg SUDA O NESAgLASNOSTI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE SA USTAVOM 1 Оvaj tekst sadrži osvrt na neke osporene delove Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine za koje je Ustavni Sud Republike Srbije utvrdio odlukom od 12. jula 2012. da nisu u saglasnost sa Ustavom, kao i osvrt na neke propuste Suda prema AP Vojvodini. Prethodne napomene Najpre, napomene tehničke prirode.
more » ... ehničke prirode. Sve što je u tekstu istaknuto boldovanjem ili verzalima -učinio je autor, osim ako nešto drugo nije naznačeno. Zatim, Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine, u daljem tekstu označava se kao Zakon o nadležnostima ili Zakon, Ustavni sud Republike Srbije, kao Ustavni sud, Sud ili kao USS, Ustav Republike Srbije iz 2006. godine, kao Ustav, Autonomna Pokrajina Vojvodina, kao AP Vojvodina, Pokrajina ili APV, Narodna skupština Republike Srbije, kao Skupština Srbije, Republika Srbija -i kao Republika. * Rad primljen 26. 10. 2014. godine. Ovaj tekst se zasniva na izlaganju koje sam izneo na tribini nevladine organizacije "Vojvođanski klub", održanoj 15. aprila 2014. godine u Novom Sadu. * UDC 342.565.2 (497.11) Prethodno navodimo sledeće odredbe Ustava koje su od značaja za razmatrana pitanja: Odredba čl. 12. st. 1. i 2.
doi:10.5937/gakv1410610j fatcat:c6oqvujyjbauvn5bwnl5izpa3u