Social Media Use In Law Enforcements: A Study Of Bingol Police Department

Mutlu Erkan Eren, Fuat Altunbaş, Mutlu Köseli
2014 AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology  
Mutlu KOSELI, Dr., mutlukoseli@yahoo.com ÖZET Bu çalışma Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya kullanımına karşı davranışı, sosyal medyanın polisin itibarına etkisi, polis---halk ilişkileri, ve sosyal medyanın nasıl daha etkili olabileceği konularını araştırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nün değişik birimlerinde sosyal medya araçlarını kullanan 18 personel ile odak grup mülakatı yapılmıştır. Çalışma sonuçlara göre; polis birimlerinde sosyal medya
more » ... osyal medya kullanımının yeni bir olgu olduğu ancak sosyal medyanın kullanımının polisin güvenilirliğine olumlu anlamda katkı sağladığı, polis---halk ilişkilerini olumlu etkilediği ve arttırdığı, bunun yanında polis birimlerinde sosyal medya kullanımının polis teşkilatlarının içlerindeki iletişimi de artırdığı bulguları elde edilmiştir. Ancak diğer taraftan istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasının engellenebilmesi içinde iyi bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bütün bunlara ek olarak da polis teşkilatlarının sosyal medyadan maksimum faydayı elde edebilmeleri için mülakatta ortay çıkan tavsiyelere yer verilmiştir. ABSTRACT This study aims to explore Bingol Police'ʹs attitudes towards use of social media, social media'ʹs impact on the reputation of the police, police---public relations, and how social media can be used more effectively. For this purpose this study employed focus group interview with 18 personnel of the Bingol City's Police Department who are use social media tools. According to results; use of social media in the police department is so new phenomena but use of social media positively contributes to the police credibility, use of social media increases the police---public relationship, besides use of social media in police department increases the communication within the police department; however, it should be controlled to prevent unintended results. Addition to these findings, results indicates advises to get most benefits from social media.
doi:10.5824/1309-1581.2014.4.001.x fatcat:niwax6b4jzfbnarhigcm5t4554