Κυκλικό ωράριο εργασίας και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία [article]

Μαλαματή Μπανιά, Ιωάννα Παπαθανασίου, University Of Thessaly
2020
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων του κυκλικού ωραρίου εργασίας στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο όρος κυκλικό ωράριο αφορά την οργάνωση της εργασίας κατά βάρδιες, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να εργάζονται διαδοχικά στις ίδιες θέ
doi:10.26253/heal.uth.9015 fatcat:sfwa2qztyjbsnhlycc4kn75vpa