Średniowieczny glosariusz symboli biblijnych Allegoriae in universam Sacram Scripturam Pseudo-Garniera z Langres

Krzysztof Bardski
2019
Artykuł prezentuje życie i twórczość Garniera z Langres, wykazuje specyfikę Allegoriae in universam Sacram Scripturam oraz problemy związane z atrybucją dzieła i tradycją przekazu rękopiśmiennego. Wskazuje na nieadekwatność wydania w Patrologia Latina i potrzebę edycji krytycznej.
doi:10.34839/wpt.2019.27.2.33-42 fatcat:36cyahcn5bdj7f6buekur7jkv4