Wykorzystanie znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji ndvi do oceny tempa zarastania zbiorników przybrzeżnych na przykładzie Jeziora Gardno

Kamil Mironik, Katedra Hydrologii, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Artur Młodzik, Roman Cieśliński, Katedra Hydrologii, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Hydrologii, Uniwersytet Gdański
2018 Principia  
The aim of the study was to estimate the rate and extent of overgrowth of a water reservoir on the example of Lake Gardno, based on the normalized index of vegetation NDVI. In the assessment of the changes taking place in individual summer seasons within the lake basin a thorough analysis was made based on satellite imagery performed for the years 2000-2014. The main assumption was to develop an appropriate method to determine the extent of expansion of water vegetation on the example of the
more » ... e example of the selected lake. Preliminary results were compiled with monthly average air temperatures and monthly mean precipitation totals, then a detailed analysis was performed to demonstrate the relationships between the effective overgrowth and local meteorological conditions. The observed changes in the ever--growing litoral zone allowed us to suppose that Lake Gardno is going to disappear. Zarys treści: Rozwój roślinności wodnej w strefie litoralnej znacząco zmienia charakter bezpośredniego otoczenia jeziora. Jednakże, na proces zanikania ma wpływ nie tylko bujna sukcesja roślinności, ale także dostawa materiału dennego wprowadzanego poprzez cieki zasilające.
doi:10.4467/20833113pg.19.008.10624 fatcat:ow2tkx2nm5cjvouu4ilke6x6ga