Forenzic significance of composite restorations radiopacity: Assessment by dental students

Radomir Barac, Aleksandar Smiljković, Jelena Popović, Marija Nikolić, Jovanka Gašić
2014 Glasnik Antropološkog Društva Srbije  
Odeljenje za Bolesti zuba i endodonciju, Klinika za stomatologiju, Medicinski fakultet u Nišu Srbija Sažetak U cilju forenzičke primene, stomatološki materijali treba da budu dovoljno rendgen kontrasni da bi se razlikovali od gleđi i dentina i omogućili ispravnu procenu kontura restauracije, otkrivanje sekundarnog i rekurentnog karijesa, marginalnih defekata, itd. Rendgen kontrastnost savremenih kompozita je poboljšana ubacivanjem dodataka (staklene ili keramičke partikule koje sadrže teške
more » ... je sadrže teške metale: aluminijum, barijum, stroncijum, cirkonijum, iterbijum). Tetric grupa kompozita (Te-econom, Ceram, Evoceram) ima najpogodniju rendgen kontrasnost, pri čemu je ona kod T-economa najviša i iznosi 4,78 mm aluminijuma pri ekspoziciji od 0,6 sekundi. U ovom istraživanju je postavljen cilj da studenti stomatologije izvrše poređenje rendgen snimaka kompozitnih MOD ispuna (T-Econom, Ivoclar, Vivadent) na modelima molara i procene njihovu ulogu u forenzičkoj identifikaciji. Standardizovanom tehnikom snimanja (ekspozicija -0,2ms, jačina struje -10mA, napon -70kV, razdaljina film-anoda -15cm) napravljena su dva seta identičnih radiografija modela molara, koji su prethodno ispunjeni cementnom podlogom i kompozitom. Jedan od setova je sadržavao i nekoliko radiografija koje nisu imale svoje parove u drugom setu. Identičnost kompozitnih ispuna na "ante-mortem" i "post-mortem" snimcima procenjivali su studenti stomatologije. Statistička analiza je urađena pomoću kappa-testa. Rezultati su pokazali (k.t.=0,82) da postoji visoka podudarnost tačnih odgovora, iako su procenu vršili studenti stomatologije koji nemaju nikakvo iskustvo u forenzičkoj identifikaciji i sudskom veštačenju, niti dovoljno znanja iz dentalne radiologije. • Iako se u praksi forenzička identifikacija ne bi zasnivala samo na izgledu jednog ispuna, niti na procenu ne profesionalnih forenzičara, ova studija ipak ukazuje da rendgen kontrasnost kompozita može imati veliki forenzički značaj pošto su "ante-mortem" i "post-mortem" radiografije pokazale poklapanje tačno određenih morfoloških karakteristika kompozitnih ispuna. Ključne reči: kompozitni ispuni, rendgen kontrasnost, forenzička odontologija, studenti stomatologije. Uvod Forenzička odontologija je deo forenzičke stomatologije koja na osnovu zuba, zubnih ispuna, protetskih nadoknada, imlantanata, kao i okolnih struktura omogućava identifikaciju ljudskih ostataka. Dentalna forenzička radiologija dopunjava ove nauke. Zajedno sa stomatološkim kliničkim pregledom i DNA analizom, dentalni radiografski snimci se mogu koristiti u stomatološkoj forenzici pri utvrđivanju (identifikaciji) nepoznatih stradalih (mrtvih) ali i nepoznatih živih osoba (Gosavi, 2012) . Forenzička odontologija uključuje poređenje "ante-mortem" i "post-mortem" rendgen snimaka zuba kao jednu od metoda identifikacije. Radiografija je neinvazivna metoda i pruža
doi:10.5937/gads1449029b fatcat:zjgn7nlwsjdqfhwzc74ilswkma