Nowy paradygmat leczenia przeciwzakrzepowego chorób miażdżycowych. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące miejsca riwaroksabanu w terapii stabilnej choroby wieńcowej lub objawowej choroby tętnic obwodowych

Marcin Barylski, Artur Mamcarz, Janusz Siebert, Filip Marcin Szymański, Krystyna Widecka, Beata Wożakowska-Kapłon, Krzysztof Jerzy Filipiak
2019 Folia Cardiologica  
doi:10.5603/fc.2019.0004 fatcat:afvzvdi25fbbhbjscqmgo2jufm