Yabancı Yatırımcı Sahipliği Oranındaki Değişimin Getiri, Volatilite ve Likidite Üzerindeki Etkisi: BIST GYO Sektörü İçin Panel Veri Analizi

Saim Kilic, Ihsan Ugur Delikanli, Ali Alp
2020 Business and Economics Research Journal  
doi:10.20409/berj.2020.257 fatcat:2ov65p6dfnccja7rxh3qv2zpvq