Working Posture Analysis Methods and the Effects of Working Posture on Musculoskeletal Disorders

Hatice Esen, Nilgun Figlali
2013 Sakarya University Journal of Science  
ÖZET Büyük sağlık problemlerine ve sosyal kaynak tüketimine neden olan Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları (KİSR), çalışan nüfusu yaygın olarak etkileyen olumsuzluklardandır. Yaşanan sağlık problemleri, bu rahatsızlıklar için yapılan harcamalar sıralamasında üst sıralarda yer alan ve çalışanı iş verimi, yaşam kalitesi, fiziksel ve sosyal fonksiyonlar açısından olumsuz etkileyen KİSR önemli oranda, uygun olmayan çalışma duruşlarından kaynaklanmaktadır. Çalışma duruşlarını bilimsel yöntemler ile
more » ... msel yöntemler ile incelemek, analiz etmek ve gerekli iyileştirme ve düzenlemeleri yapmak çalışma performansının kontrol edilmesi ve KİSR'nin azaltılması konularında önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada, KİSR'nin ortaya çıkmasına neden olan risk faktörleri, rahatsızlık çeşitleri ve belirtileri özetlenmekte, bu rahatsızlıkları önlemek için kullanılabilecek ana ilkeler sunulmakta ve risk faktörlerinin tespit edilmesinde kullanılan bilimsel yöntemler sınıflandırılarak tanıtılmaktadır. ABSTRACT Musculoskeletal Disorders (MSDs) which cause great health problems and social resource consumption are common problems which commonly influence working population. MSDs which is at the top of the list in the sense of health problems, expenses made for these disorders and which has negative influences in the sense of employee labor efficiency, quality of life, physical and social functions results from poor working postures. Observation, analysis of working postures with scientific methods, and making necessary recoveries and arrangements bring important contributions for control of working performance and decrease of MSDs. İn this study, risk factors which cause the emergence of MSDs, types and symptoms of disorders are summarized, basic principles to be used in preventing these disorders are presented and scientific methods used in determination of risk factors are classified and presented.
doi:10.5505/saufbe.2013.64326 fatcat:ntnoqktbwzfepldkq6ijra3vgi