Relations between soil respiration, humus quali­ty and ca­tion exchange capacity in selected subtypes of chernozem in South Moravia region

Jiřina Foukalová, Ľubica Pospíšilová, Martin Janček
2008 Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis  
FOUKALOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, Ľ., JANČEK, M.: Relations between soil respiration, humus quali ty and cation exchange capacity in selected subtypes of chernozem in South Moravia region. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2008, LVI, No. 1, pp. 83-90 Address Ing. Jiřina Foukalová, RNDr. Ľubica Pospíšilová, CSc., Ing. Martin Janček, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika,
doi:10.11118/actaun200856010083 fatcat:eiguwy74fvcoxlxnve7qdluclm