Μελέτη ενός φιλικότερου σκευάσματος Pendimethalin στο έδαφος:

Ευγενία Στυλιανού Δεληδημητρίου
2008
Η βιοδοκιμή της βρώμης χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της επίδρασης του χρόνου άρδευσης και του όγκου νερού στην υπολειμματική διάρκεια δύο σκευασμάτων του pendimethalin σε συνθήκες εργαστηρίου (θερμοκηπίου) και αγρού. Τα δεδομένα της βιοδοκιμής έδειξαν ότι τα δύο σκευάσματα του pendimethalin [γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC) και αιώρημα μικροκαψουλών (CS)] προκάλεσαν παρόμοια μείωση στο μήκος ρίζας της βρώμης, αλλά η μείωση δεν ήταν ανάλογη της αύξησης της συγκέντρωσης του pendimethalin.
more » ... κότερα, το μήκος ρίζας της βρώμης δεν μειώθηκε περαιτέρω με την αύξηση της συγκέντρωσης από 2,5 σε 10,0 μg/g ξηρού εδάφους. Το πείραμα σε συνθήκες θερμοκηπίου έδειξε ότι η υπολειμματική διάρκεια CS-pendimethalin ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από εκείνη του EC-pendimethalin. Η άρδευση με το μικρότερο όγκο νερού προκάλεσε ελαφρώς μεγαλύτερη υπολειμματική διάρκεια σε σύγκριση με τους άλλους δύο όγκους νερού. Τέλος, ο χρόνος άρδευσης στις 0 και 1 ημέρες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου προκάλεσε ελαφρώς μεγαλύτερη υπολειμματική διάρκεια από ό,τι οι άλλοι χρόνοι άρδευσης. Το πείραμα αγρού έδειξε παρόμοια αποτελέσματα αλλά ο ρυθμός απομάκρυνσης του ζιζανιοκτόνου ήταν μεγαλύτερος από εκείνον του πειράματος στο εργαστήριο. Ο χρόνος που απαιτήθηκε από την εφαρμογή του pendimethalin μέχρι να μειωθεί το μήκος ρίζας της βρώμης κατά 50% σε σύγκριση με το μάρτυρα κυμάνθηκε από 69 μέχρι 74 ημέρες στο πείραμα αγρού, ενώ στο πείραμα θερμοκηπίου οι αντίστοιχες τιμές ήταν μεγαλύτερες και κυμάνθηκαν από 105 μέχρι 115 ημέρες. Υπολείμματα του EC-pendimethalin και του CS-pendimethalin ανιχνεύθηκαν στο έδαφος 126 ημέρες μετά την εφαρμογή τους.
doi:10.26262/heal.auth.ir.113452 fatcat:3eo2r3jfnzgt3aczuhcxqd5dke