The contribution of Multi-GNSS Experiment (MGEX) to precise point positioning over Turkey: Consideration of observation time and satellite geometry

Sermet Öğütcü
2019 El-Cezeri: Journal of Science and Engineering  
Turkey is investigated using different observation time (24-, 12-, 6-, 3-, and 1-h) and elevation cutoff angles (7°-15°-30°). Ten consecutive days in 2018 (DOY: 324-333) and six IGS-MGEX stations are chosen within and around Turkey to conduct quad-constellation PPP. The results indicate that quadconstellation PPP increases the horizontal and vertical accuracy compared to the GPS only PPP. As the elevation cutoff angle increases, the accuracy improvements are getting higher compared to the
more » ... mpared to the unconstrained environment. The improvements in the vertical component are much higher than the horizontal component for most of the stations. The results also reveal that the number of outliers is significantly low for multi-GNSS PPP compared to the GPS only PPP, especially for short observation time. Öz: Uydu yörünge sistemini tamamlamış GPS ve GLONASS sistemlerine ilave olarak GALILEO ve BeiDou uydu navigasyon sistemleri tam kapasite uydu yörünge sistemine geçebilmek için hızlı bir şekilde güncellenmektedir. Uluslararası GNSS servisi (IGS) gelişen farklı uydu sistemleri için çoklu-GNSS hizmetini (IGS-MGEX) başlatmıştır. Sayısı artmakta olan özellikle Galileo ve BeiDou uydu navigasyon sistemleri kullanılarak dört farklı küresel navigasyon amaçlı hizmet veren GPS, GLONASS, GALILEO ve BeiDou uyduları kullanılarak hassas nokta konumlama (PPP) yapılabilmektedir. Bu çalışmada GPS, GLONASS, GALILEO ve BeiDou uydularından yararlanılarak (GPS, GPS-GLONASS, GPS-GLONASS-GALILEO ve GPS-GLONASS-GALILEO-BeiDou kombinasyonları ile) farklı oturum süreleri (24-12-6-3-1 saat) ve uydu yüksek açıları (7°-15°-30°) için PPP doğruluk performansı Türkiye ve çevresi için analiz edilmiştir. 20-30 Kasım 2018 tarihleri arasında 10 gün ve altı adet IGS-MGEX istasyonu Türkiye içinde ve çevresinde olmak üzere seçilmiştir. Sonuçlar, çoklu GNSS kullanılarak yapılan PPP değerlendirmelerinde yatay ve düşey doğruluğun tek GPS uydusu kullanılarak yapılan PPP değerlendirmesine göre daha yüksek çıktığını göstermektedir. Özellikle uydu yükseklik açısı artıkça tek GPS sistemine göre çoklu-GNSS değerlendirmesindeki doğruluğun çok daha fazla arttığı gözlemlenmektedir. Çoklu-GNSS değerlendirmesindeki düşey doğruluktaki artışın yatay doğruluğa göre çoğu istasyon için daha fazla olduğu görülmektedir. Sonuçlar aynı zamanda kısa oturum sürelerindeki uyuşumsuz ölçülerin çoklu GNSS kullanılarak önemli oranda azaldığını göstermektedir.
doi:10.31202/ecjse.563802 fatcat:dqmqcuddsnf3hjlhexiwbenmmu