Wykorzystanie informacji z rejestrów procesora do identyfikacji modelu poboru mocy przez serwer

Piotr ARABAS
2016 Przeglad Elektrotechniczny  
Streszczenie. Model poboru mocy jest istotnym elementem rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną serwerów sieciowych. Należy spodziewać się,że profile poboru mocy zależą od zastosowania danej maszyny. Przeprowadzenie szczegółowych eksperymentów pomiarowych wymaga odpowiedniego sprzętu -przede wszystkim miernika mocy. Tematem przedstawionej pracy jest próba znalezienia zależności między całkowitą mocą pobieraną przez serwer a mocą odczytaną z rejestrów msr procesora, Wyznaczenie takiej
more » ... Wyznaczenie takiej zależności pozwoli na stosunkowo szybkie dostrajanie generycznego modelu poboru mocy do konkretnego zastosowania i konfiguracji sprzętowej. Abstract. Precise model of power consumption is crucial for improving energy effectiveness of network servers. Model construction requires numerous measurement experiments employing appropriate equipment -power meter and data collection system. The subject of paper is assessment if power statistics available via msr registers of some Intel processors may be correlated to total power consumed by the server. Finding such relation will allow to construct generic total power consumption model which may be easily tuned to suit specific application.(Model of server power consumption based on msr registers data) Słowa kluczowe: Energooszczędne systemy komputerowe, modelowanie, identyfikacja
doi:10.15199/48.2016.03.08 fatcat:gmg2qxircjagnbr7xvfe5q524a