Beata Cytowska, "Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012

Anna Gutowska
2014 Rocznik Andragogiczny  
Beata Cytowska, "Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim", Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012 Monografia Beaty Cytowskiej pt. "Trudne drogi adaptacji. Wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim" to praca, którą można uznać za pionierską. Książka ta istotnie uzupełnia wiedzę nie tylko o
more » ... ko o niepełnosprawności intelektualnej, ale także, co niezwykle ważne z punktu widzenia andragoga, odkrywa świat dorosłości osób z taką dysfunkcją. Ten etap życia był przez bardzo długi czas marginalizowany w literaturze naukowej poświęconej niepełnosprawnym intelektualnie. Cytowska poddając analizie doświadczenia życiowe dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną podjęła ważną próbę obalenia wizerunku "wiecznych dzieci", jaki towarzyszy tym osobom nie tylko w codzienności, ale także wydaje się być obecny w świecie nauki. Atutem książki jest również wszechstronne ujęcie problemów życiowych dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Autorka poddaje refleksji możliwości adaptacyjne dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie do ciągłych zmian społecznych, które zachodzą w Polsce w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Adaptację społeczną badaczka rozumie jako proces polegający na ciągłej interakcji między jednostką a jej otoczeniem społeczno-przyrodniczym, polegający na doświadczaniu umożliwiającym rozwój. Cytowska założyła, iż z perspektywy badanych, do działań mających na celu ułatwienie adaptacji społecznej zaliczyć należy nauczanie, wychowanie i terapię. Książka składa się z siedmiu rozdziałów -trzech teoretycznych, jednego metodologicznego i trzech empirycznych. W rozdziale pierwszym -
doi:10.12775/ra.2013.039 fatcat:q3lqaoz4tnbdnlj23bg5c3lbhi