Надземна фітомаса стовбурів Pinus Sylvestris L. у деревостанах північного степу України

V. M. Lovynska
2018 Scientific Bulletin of UNFU  
Нормативно-довідникові дані є основним інформаційним базисом під час оцінювання біологічної продуктивності лісотвірних порід, зокрема сосни звичайної, у насадженнях різних лісорослинних зон України. Наведено результати моделювання надземної фітомаси компонентів стовбура дерев сосни звичайної у штучних деревостанах Північного Степу України. Математичному моделюванню підлягали такі компоненти надземної фітомаси стовбурів дерев сосни звичайної, як: об'єм деревини стовбура, об'єм кори стовбура та
more » ... кори стовбура та об'єм стовбура в корі. Представлено результати кореляційного аналізу та основні статистики об'ємів деревини, кори та стовбура в корі з основними таксаційними показниками досліджуваної породи – віком, висотою та діаметром на висоті 1,3 м дерева. Розроблено дво- і трифакторні регресійні алометричні моделі, які показують залежність об'єму компонентів надземної фітомаси дерев сосни звичайної від зазначених таксаційних характеристик. на підстаі отриманих моделей побудовано нормативно-довідникові таблиці для оцінювання компонентів надземної фітомаси стовбура дерев сосни звичайної у свіжозрубаному та абсолютно сухому станах. Показано, що надземна фітомаса деревини та стовбура в корі сосни звичайної збільшується із висотою та діаметром дерева. Водночас фітомаса компонента кори стовбура має тенденцію до зниження із висотою за сталої величини діаметра стовбура.
doi:10.15421/40280816 fatcat:7nnbz5wvijfwbcsqjknp7hdx3a