EFFICIENCY OF THE RADIAL WATER JET-SCREEN IN THE HEAT INFLUENCE ZONE OF THE DIFFUSION TORCH-LIKE FLAME

Yu. Yu. Dendarenko, V. I. Dyven, O. D. Blashchuk
2017 Scientific Bulletin of UNFU  
УДК 621.838 Ю. Ю. Дендаренко, В. І. Дивень, О. Д. Блащук Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Україна ЕФЕКТИВНІСТЬ РАДІАЛЬНОГО ВОДЯНОГО СТРУМЕНЯ-ЕКРАНА В ЗОНІ ТЕПЛОВОЇ ДІЇ ДИФУЗІЙНОГО ФАКЕЛА ПОЛУМ'Я Встановлено можливість застосування радіальних водяних струменів-екранів у вертикальній площині -для захисту від теплового потоку дифузійного факела полум'я, а також у горизонтальній площині -для гасіння низових
more » ... ля гасіння низових лісових пожеж. Розглянуто різні насадки-розпилювачі, які застосовують під час вирішення проблеми створення вертикального водяного екрана для захисту від теплового потоку резервуарів об'ємом від 500 м 3 до 2000 м 3 , а також для створення радіального водяного струменя в горизонтальній площині для гасіння лісових пожеж з низовим характером поширення. З'ясовано, що за детального розгляду компактного та розпиленого водяних струменів можна спостерігати наявність двох фаз: компактної (активної) та розпиленої (пасивної). У всіх випадках застосування цих струменів для охолодження, зрошення та захисту фізичних об'єктів від теплового впливу факела полум'я використовують тільки активну фазу, оскільки тільки ця фаза струменя є суцільним потоком і тому повністю виконує функцію охолодження чи поглинання (екранування) теплової енергії. Під час гасіння низових лісових пожеж цей фактор вирішального значення не має, тому активно використовують радіальний водяний струмінь на повну довжину з максимальним сектором розпилення води. Ключові слова: тепловий потік; резервуар; насадок; струмені.
doi:10.15421/40270922 fatcat:6ky62se4pncyznl4cxflvryuym